Locuinţe sociale pentru opt persoane

Peste 300 de persoane au solicitat municipalităţii să li se acorde locuinţe sociale şi doar opt dintre ele au primit un acoperiş deasupra capului.
În urma analizei cererilor de către o comisie special întrunită, cele 309 cereri au fost punctate în baza unor criterii prestabilite, iar mai apoi ierarhizate de către o comisie special constituită. În şedinţa de luni, consilierii municipali au aprobat lista celor opt solicitanţi declaraţi eligibili şi care au primit dreptul de a ocupa o locuinţă socială destinate închirierii, în blocul C3.
Pentru a putea „prinde” o locuinţă socială, solicitanţii trebuiau să îndeplinească o serie de condiţii, pentru fiecare criteriu impus fiind alocat un anumit număr de puncte. Astfel, au dreptul la o astfel de locuinţă persoanele şi familiile evacuate, tinerii de până în 35 de ani, cei proveniţi din instituţii de ocrotire socială, pensionarii, veteranii şi văduvele de război. Primesc punctaj mai mare cei care locuiesc într-un spaţiu în care le revin mai puţin de cinci metri pătraţi de persoană, familiile monoparentale, persoanele încadrate în gradul I de handicap sau invaliditate, precum şi solicitanţii care au venituri cuprinse între 300 şi 450 de lei.

Alte articole

Leave a Comment