Legi mai aspre pentru cei care tulbură ordinea publică și reguli noi prin care o persoană poate fi condusă la poliție

Noile prevederi legislative privind procedurile de legitimare și control, folosirea forței în anumite cazuri sau conducerea unei persoane la sediul poliției de către polițiști au intrat în vigoare la începutul acestei săptămâni. Legile în ceea ce privește o serie de fapte antisociale au fost înăsprite, de exemplu refuzul persoanei de a da relații pentru stabilirea identității sale sau organizarea de petreceri private în spațiul public, în proximitatea imobilelor cu destinația de locuințe – baruri și unități în care se consumă alcool etc. Cei care vor organiza petreceri private şi vor tulbura, în acest mod, liniştea publică, vor fi sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei, faţă de maximum de 1.500 de lei cât prevedea vechea legislaţie. Repetarea acestei fapte într-un interval de 24 de ore va fi sancționată cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 de lei sau prestarea a 100 – 150 de ore muncă în folosul comunității. Valoarea amenzii va crește și în ceea ce privește refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Limitele de amendă vor fi cuprinse între 500 lei și 1.500 de lei. În ceea ce privește legitimarea persoanelor, polițistul are dreptul să solicite persoanei care face obiectul legitimării să țină mâinile la vedere și, după caz, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat. Este introdusă prezumția săvârșirii unei acțiuni violente împotriva polițistului, dacă persoana care a fost avertizată să nu se apropie continuă să se apropie de polițist. Acțiunea persoanei dă dreptul polițistului de a interveni utilizând forța, proporțional și strict cât este necesar pentru a înlătura pericolul și pentru a lua măsurile legale necesare. Poliţistul are dreptul să conducă o persoană la sediul unității de poliție, atunci când nu s-a putut stabili pe loc identitatea acesteia, există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice, dacă din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanțelor, ori bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală; dacă prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane sau ordinea publică. Persoana condusă la sediul poliției are dreptul de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliției, înainte de inițierea măsurii, la drepturile ce-i revin, are dreptul să conteste măsura dispusă, să fie asistată de un avocat și să comunice direct cu acesta,  să solicite informarea unui membru de familie sau a unei altei persoane, să fie asistată de un medic, să-i fie informați părinții, tutorele sau reprezentantul legal, dacă este vorba de un minor, să primească o copie a procesului-verbal întocmit cu această ocazie. Polițistul are, totodată dreptul de a pătrunde, în orice mod, într-o locuință sau în orice spațiu delimitat ce aparține sau este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimțământul acesteia sau al reprezentantului legal, pentru a salva viața sau integritatea corporală a unei persoane, atunci când există indicii că persoana se află în pericol în spațiul respectiv.

 

One Thought to “Legi mai aspre pentru cei care tulbură ordinea publică și reguli noi prin care o persoană poate fi condusă la poliție”

  1. Anonim

    Trebuie avută în vedere finalitatea, respectiv pentru cei care nu plătesc amenzile să fie transformate în închisoare contravențională, în acest fel ar fi colectate sume de bani importante.Ca o propunere ar fi pentru o amendă de 100 lei neachitată 10 zile de închisoare.Asa am scăpa inclusiv de faptele de cerșetorie.

Leave a Comment