Lege simplificată privind tratamentul în străinătate al bolilor grave

Lege simplificată privind tratamentul în străinătate al bolilor graveMinisterul Sănătăţii a modificat legislaţia privind tratamentul în străinătate al bolnavilor care prezintă afecţiuni deosebit de grave şi care nu pot fi tratate în ţară, prin modificările aduse fiind urmărită eficientizarea Programului de tratament în străinătate, eliminarea birocraţiei şi asigurarea unei mai bune transparenţe în ceea ce priveşte aceste procedee.

Scopul Programului naţional de tratamente în străinătate vizează rezolvarea cazurilor medicale pentru care nu există soluţii de tratament în unităţile sanitare din România.

Conform noului act normativ, au fost stabilite termene clare pentru fiecare etapă din cadrul procedurii privind trimiterea unor categorii de bolnavi la tratamente în străinătate. De asemenea, a fost creat în premieră cadrul legislativ pentru efectuarea corespondenţei cu clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială de către bolnavi sau reprezentanţii legali ai acestora. Până în prezent această corespondeţă era purtată numai de către direcţiile de sănătate publică. În condiţiile în care bolnavii sau reprezentanţii legali ai acestora îşi exprimă opţiunea pentru a realiza corespondenţa în mod direct cu clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, acestora le revine obligaţia de a prezenta direcţiei de sănătate publică documente oficiale emise de clinici, cu antet şi semnătură, care cuprind date privind identificarea clinicii şi a pacientului, costul tratamentului, condiţiile de plată şi programarea pacientului.

Criteriu eliminat

În noua legislaţie, a fost eliminat criteriul ,,beneficiul tratamentului estimat pentru societate din cadrul criteriilor de prioritate utilizate pentru aprobarea finanţării tratamentului în străinătate în cazul în care solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate depăşesc fondurile stabilite lunar cu această destinaţie. De asemenea, s-a instituit obligaţia bolnavului de a se prezenta, în termen de 14 zile lucrătoare sau ori de câte ori este programat la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate, pentru evaluarea stării de sănătate consecutivă tratamentului aplicat în clinica din străinătate.

Şi medicul curant de specialitate care recomandă tratamentul în străinătate va avea obligaţia de a elabora un raport medical pentru evaluarea stării de sănătate la un an după primul control efectuat, cu transmiterea acestuia direcţiei de sănătate publică.

Patru sălăjeni s-au tratat în străinătate în 2011

Conform noii legislaţii s-a instituit obligaţia Direcţiilor de Sănătate Publică de a afişa şi actualiza periodic informaţiile cu privire la numărul cererilor înregistrate pentru trimitere la tratament în străinătate şi stadiul soluţionării acestora. De asemenea, Comisia Ministerului Sănătăţii care aprobă finanţarea dosarelor depuse se va întruni de două ori pe lună, faţă de o singură şedinţă aşa cum era prevăzut până în prezent.

Directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Sălaj, Claudiu Bârsan, ne-a declarat că, în primele şase luni din 2011, au fost înregistrate patru cazuri de formulare E112 aprobate, fiind vorba de pacienţi care urmează să se trateze în străinătate pentru diferite afecţiuni.

Alte articole

Leave a Comment