La Trezoreria Statului se pot efectua plăți online

În contextul actual al riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, în vederea extinderii posibilității utilizării formularului “Ordin de plată multiplu electronic” (OPME) pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile trezoreriei statului de către toate instituțiile publice, operatorii economici și alte entități s-a emis OMFP nr. 1819 din 31 martie 2020, publicat în M.O. nr. 279/03.04.2020
Ordinul de plată multiplu electronic OPME poate fi utilizat de către instituţiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităţilor publice şi de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice pentru efectuarea de plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea proprie :

Instituțiile Publice

Persoanele din cadrul instituțiilor publice care semnează OPME cu două semnături electronice trebuie să fie înrolate în sistemul național de raportare Forexebug și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care își gestionează bugetul propriu.
În cazul în care persoanele semnează OPME nu sunt înrolate în sistemul național de raportare Forexebug vă rugăm să faceți demersurile necesare înrolării acestora.

Operatorii economici și alte entități

Persoanele din cadrul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice care semnează OPME cu o singură semnatură electronică trebuie să fie înrolate în Spațiul Privat Virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care aceștia își desfășoară activitatea.
Operatorii economici și alte entități pot utiliza OPME începând cu data de 21 aprilie 2020.
Operatorii economici și alte entități pot utiliza OPME numai prin folosirea unei singure semnături, fișă specimenelor de semnături fiind valabila doar în aceste condiții.
Operatorii ecomici și alte entități care decid efectuarea de plăți din conturile deschise la trezoreria statului atât cu semnătura 1 cât și cu semnătura 2 de către persoanele aprobate în fișa specimenelor de semnături depuse la unitatea trezoreriei statului, nu pot utiliza Ordinul de plată multiplu electronic (OPME), operațiunile de plăți urmând a fi efectuate de către aceștia numai pe baza ordinului de plată pentru trezoreria statului (OPT).
Eventualele modificări în ceea ce priveşte persoanele aprobate în fişa specimenelor de semnături intră în vigoare în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia la unitatea trezoreriei statului.
Nota: Fișa de specimene depusă de operatorii economici și alte entități trebuie să conțină și informațiile referitoare la codul numeric personal/număr de identificare fiscală.
Instituţiile publice, operatorii economici şi alte entităţi pot utiliza în continuare, pentru efectuarea plăţilor din conturi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).
M. S.

Alte articole

Leave a Comment