La Direcția de Asistență Socială se preiau cereri pentru tichete sociale

Direcția de Asistență Socială (DAS) Zalău preia cereri pentru întocmirea listelor cu beneficiarii eligibili pentru acordarea de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic, conform Ordonanței numărul 133/2020. Este vorba despre copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar, care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional, care provin din familii defavorizate; copiii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în “Programul național de rechizite școlare”, respectiv copiii care sunt în întreținerea familiilor al căror venit net lunar pe membru de familie este de aproximativ 50 la sută din salariul de bază minim brut pe țară. Potrivit reprezentanților DAS Zalău documente necesare sunt: copii după actele de identitate ale tuturor membrilor din familie, documente de Stare Civilă, documente privind veniturile familiei din ultima lună, adeverință de venit eliberată de Adminstrația Finanțelor Publice Sălaj pentru persoanele adulte și adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este înscris copilul. Familiile care au dosare în plată de alocație pentru susținerea familiei sau de ajutor social nu trebuie să depună o nouă cerere pentru acordarea sprijinului educațional. Tichetele sociale pe suport electronic sunt în cuantum de 500 de lei/an școlar pentru un copil.

Leave a Comment