La Casa Judeţeană de Pensii, a început preluarea cererilor pentru biletele de tratament

Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj informează pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii care vor să urmeze tratament balnear că a început preluarea cererilor pentru biletele de tratament aferente anului 2022. Până în prezent, pentru acest an, au fost depuse 301 cereri privind acordarea de bilete de tratament. Pentru a beneficia de un bilet de tratament, este necesar ca persoanele interesate să depună sau să transmită, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet (prin poștă la adresa Zalău, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 85 sau e-mail: public@cjpsalaj.ro) la instituție cererea tip completată corect cu toate elementele prevăzute, necesare în vederea identificării solicitantului, opțiunilor acestuia și a categoriei de beneficiar. La cerere se va anexa doar copia actului de identitate, urmând ca restul documentelor să fie atașate cererii la momentul eliberării biletului. Costul unui bilet pentru un pensionar este de 50 la sută din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurați ai sistemului public de pensii, contribuția individuală este de 50 la sută din cuantumul total brut al drepturilor de pensie și din câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, respectiv din venitul lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. În cazul asiguraților (angajaților), al căror câștig brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, este mai mic sau egal cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuției individuale este de 50 la sută din prețul biletului de tratament balnear, iar în cazul în care câștigul brut realizat, este mai mare decât câștigul salarial mediu brut, se achită prețul integral al biletului de tratament balnear. Cererile se pot depune la sediul instituției, zilnic, de luni până joi între orele 8 -14, iar vineri între orele 8-13. Modelul de cerere se găsește la sediul CJP sau se poate descărca de pe site-ul instituției www.cjpsalaj.ro, de la secțiunea Informații de interes public – Formulare tip. Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numerele de telefon 0260/622.990 – 0799/902699 – Compartiment Bilete de Tratament.

 

 

 

Leave a Comment