Învăţământul profesional, din nou în actualitate

Şedinţa lunară a Comisiei judeţene de dialog social pentru patronate şi sindicate a avut loc joi, în prezenţa prefectului judeţului Sălaj, Ionel Ciunt. Principalul punct aflat pe ordinea de zi a întâlnirii a fost prezentarea planului de şcolarizare aferent anului şcolar 2013-2014 pentru învăţământul liceal. În acest context, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, Gheoghe Bancea, a prezentat o sinteză a planului mai sus amintit, în urma căreia împreună cu reprezentanţii mediului de afaceri s-au stabilit o serie de propuneri, cum ar fi realizarea de campanii pentru reorientarea elevilor şi a părinţilor către învăţământul profesional, actualizarea ofertei educaţionale pentru a răspunde la nevoile pieţei muncii, precum şi organizarea de stagii de practică pentru a dezvolta abilităţile elevilor.
Toate propunerile vor fi transmise de către Instituţia Prefectului, Inspectoratul Judeţean Şcolar şi reprezentanţii mediului de afaceri, precum şi la instituţiile abilitate de la nivel central.
Mai mult, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor operatorilor economici, Inspectoratul Şcolar intenţionează să facă demersuri pentru acreditarea calificărilor de sudor şi prelucrător prin aşchiere.

Alte articole

One Thought to “Învăţământul profesional, din nou în actualitate”

  1. […] Şedinţa lunară a Comisiei judeţene de dialog social pentru patronate şi sindicate a avut loc joi, în prezenţa prefectului judeţului Sălaj, Ionel Ciunt. Principalul punct aflat pe ordinea de zi a întâlnirii a fost prezentarea planului de şcolarizare aferent anului şcolar 2013-2014 pentru învăţământul liceal. În acest context, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, Gheoghe Bancea, a prezentat o sinteză a planului mai sus amintit, în urma căreia împreună cu reprezentanţii mediului de afaceri s-au stabilit o serie de propuneri, cum ar fi realizarea de campanii pentru reorientarea elevilor şi a părinţilor către învăţământul profesional, actualizarea ofertei educaţionale …mai multe stiri […]

Leave a Comment