Internatul Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul” din Zalău intră în reabilitare

Autoritățile locale din Primăria Zalău a semnat, luni, contractul de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Municipiul Zalău – etapa I Internat”, cod Mysmis 122532. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Durata implementării proiectului este de 14 luni de la data semnării contractului de finanțare, din care 12 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor. Termenul de finalizare a proiectului este 30 iunie 2020. Valoarea totală a proiectului este de 5.858.322 de  lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.953.792 de lei, contribuția de la bugetul de stat este de 757.638 de lei, iar contribuția de la bugetul local este de 116.560 de lei.

Obiectivul proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Pentru atingerea obiectivului, proiectul propune îmbunătățirea condițiilor de cazare în internatul Liceul Tehnologic Mihai Viteazul pentru 163 de beneficiari, fiind amenajate 78 de camere cu două locuri, patru camere cu un loc, o cameră pentru persoane cu dizabilități, două camere de oaspeți, nouă oficii, sala de mese, spălătorie, cabinet medical; fiecare cameră va avea baie proprie. Toate încăperile vor fi dotate cu mobilier. Vor fi înlocuite instalațiile termice, electrice și cele sanitare. Întreaga clădire va beneficia de lucrări de creștere a eficienței energetice.

 

 

 

Leave a Comment