Începe Recensământul General Agricol

Pe întreg teritoriul României, inclusiv în Sălaj, se va desfăşura, începând de luni 10 mai, Recensământul General Agricol (RGA) – runda 2020. Colectarea şi înregistrarea datelor la recensământ se va realiza de către recenzori, prin interviu față în față, cu şeful exploatației agricole sau cu alte persoane competente din cadrul acesteia, care pot furniza informațiile solicitate prin intermediul unui chestionar electronic, instalat pe o tabletă. Principiul de înregistrare la recensământ este cel al utilizării terenului. Se va recenza întreaga exploatație agricolă, indiferent de numărul de locații unde utilizează suprafețe sau se dețin efective de animale. În Sălaj colectarea datelor la recensământ se va realiza de către 316 recenzori care vor fi supervizați de 73 de recenzori şefi. La nivelul județului, alături de Direcția Județeană de Statistică Sălaj, în organizarea RGA – runda 2020 sunt implicate: Instituția Prefectului Sălaj, Consiliul Județean Sălaj, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Sălaj, Direcția pentru Agricultură a, Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, dar şi toate primăriile din județ. Astfel, pentru a produce statistici de calitate, este nevoie de informații complete de la toții fermierii, indiferent de dimensiunea economică a exploatației agricole. Răspunsurile la recensământ sunt obligatorii şi protejate de lege, fiind utilizate doar în scopuri statistice. Rezultatele RGA trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internațională, dar și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului. De precizat este faptul că România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligația respectării legislației europene în domeniul statistic precum şi recomandările Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație şi Agricultură – FAO conform cărora fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ agricol o dată la 10 ani. RGA se va desfășura în perioada 10 mai – 31 iulie.

Leave a Comment