Încasări record înregistrate de Finanțele sălăjene

În ședința  de Colegiu prefectural desfășurată luni, la sediul Instituției Prefectului, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj a prezentat un raport privind activitatea instituției în primele nouă luni ale anului în curs. Conform datelor prezentate, în activitatea de colectare, AJFP Sălaj a încasat până la sfârșitul lunii septembrie suma de 550,66 milioane lei, reprezentând 104,38 la sută din programul stabilit de Ministerul Finanțelor şi înregistrând o creştere nominală de 15,54 la sută (74,07 milioane de lei) peste nivelul încasărilor din anul 2017 (476,59 milioane de lei, în 30 septembrie 2017). Finanțiștii sălăjeni spun că o contribuție importantă la încasarea acestei sume o au contribuabilii, prin gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric), aceasta reprezentând ponderea sumelor stinse în termen din totalul sumelor declarate de plată (sume achitate în termen de către contribuabili din proprie inițiativă), realizat în 30 septembrie 2018, un grad de 83,22 la sută.

La această sumă au contribuit și executările silite, astfel încât, ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în totalul încasărilor a fost de 7.16 la sută. Din totalul încasărilor bugetare nete realizate în sumă de 557.90 mil. lei, s-a încasat prin executare silită suma de aproximativ 40 de milioane de lei.

În ceea ce privește situaţia eşalonărilor la plată acordate până în 30 septembrie 2018,în raport se arată faptul că eșalonările aflate în derulare aprobate la persoane juridice sunt, în total, în număr de 127, în valoare de 17 milioane de lei; eșalonări în derulare aprobate persoane fizice: 37 în valoare de 1.12 milioane de lei; eșalonări în derulare și finalizate după 30 septembrie 2018, persoane juridice: 42 în valoare de 2,15 milioane de lei; eșalonări în derulare și finalizate până la finele lunii septembrie, persoane fizice: 5 în valoare de 0.24 milioane de lei. Eșalonări în derulare și pierdute persoane juridice după 30 septembrie 2018: 16 în valoare de 1,48 milioane lei; eșalonări în derulare și pierdute persoane fizice: 2 în valoare de 0.03 milioane de lei.

AIF Sălaj a verificat în perioada de raportare un număr de 552 contribuabili, din care 357 contribuabili persoane juridice şi 195 contribuabili persoane fizice.

Dintre deficiențele constatate, cele mai multe au fost înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii de bunuri/servicii de la parteneri care nu  recunosc tranzacţiile respective

înregistrarea în evidenţa contabilă a unor achiziţii/prestări servicii de la societăţi inactive sau “fantome”, achiziţii înregistrate în evidenţele contabile şi care nu au putut fi ulterior justificate, livrări de bunuri interne mascate sub forma unor livrări intracomunitare de bunuri, în scopul neachitării taxei pe valoarea adăugată.

Ponderea contribuabililor controlaţi îşi au domiciliul fiscal în judeţul Sălaj, dar AIF Sălaj a efectuat şi controale de anvergură prin delegare de competenţă la mari contribuabili si contribuabili mijlocii cu domiciliul fiscal în Bucureşti şi judeţe din cadrul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca (Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Maramureș). Conform raportării, au fost efectuate 603 acţiuni (inspecţii fiscale şi controale inopinate) din care un număr de 396 la contribuabili persoane juridice şi 207 la contribuabili persoane fizice. Ponderea este deţinută de acţiunile de inspecţie fiscală. S-au încheiat 464 Rapoarte de Inspecţie Fiscală finalizate cu decizie de impunere, faţă de 437 Rapoarte de Inspecţie Fiscală încheiate în perioada similară a anului 2017 (creştere cu 6.18 la sută) şi s-au stabilit sume suplimentar, în valoare totală de 23.440.940 lei.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment