În Sălaj vor fi angajaţi 60 de asistenţi maternali

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sălaj urmează să angajeze în următorii ani 60 de asistenţi maternali profesionişti. Actuala rețea de asistență maternală din județul Sălaj va fi extinsă, până la sfârșitul anului 2023, cu 60 de persoane, care vor beneficia de un program gratuit de formare profesională continuă, alături de cei 76 de asistenți maternali profesioniști din cadrul DGASPC Sălaj. Consilierii județeni au aprobat, în cadrul ședinței de marţi -16 aprilie un proiect de hotătâre privind participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj la implementarea proiectului ”TEAM-UP: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” conform contractului de finațare încheiat în 8 noiembrie 2018 între Ministerul Fondurilor Europene și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Bugetul alocat în Sălaj, aproape 26 de milioane de lei

Suma de care va beneficia DGASPC Sălaj este de peste 25 de milioane de lei, iar contribuţia Consiliului Judeţean va fi de 2 la sută, adică de aproape 517.000 de lei. Reţeaua de asistenţi maternali profesionişti de la nivelul DGASPC Sălaj va fi extinsă prin acest proiect. „Bugetul alocat instituției sălăjene prin proiect este de 25,846,685 lei, iar contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului în procent de 2 la sută va fi în cuantum de 516,941.29 lei”, se precizează în expunerea de motive a proiectului aprobat de consillierii județeni. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din țară, a depus spre finanțare proiectul ”TEAM-UP: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, axa prioritară 4- incluziunea socială și combaterea sărăciei, creșterea calitații sistemului de asistență socială, creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității. Scopul proiectului este de a crește calitatea sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.Vor fi formați toți cei aproximativ 11.000 de asistenți maternali activi la nivel național și peste 4.000 de asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaționale care vor fi aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali.

Leave a Comment