In Sălaj sunt sute de cai infestaţi cu SIDA

In Sălaj sunt sute de cai infestaţi cu SIDA

Printr-un Ordin al Prefectului, s-a constituit Comisia de evaluare pentru stabilirea şi plata despă-gubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale afectate de anemia infecţionasă ecvină (AIE) in judeţul Sălaj. Am luat această decizie, după ce am primit o adresă din partea Direcţiei Sanitar – Veterinare Sălaj, cu privire la numărul mare de animale bolnave, diagnosticate cu anemia infecţioasă, a declarat prefectul de Sălaj, Vegh Alexandru, ieri, in cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acestuia, la nivelul judeţului nostru, existau anul trecut 448 de cai infectaţi cu acestă boală extrem de gravă. Insă, avand in vedere că vorbim de o boală de natură infecţioasă, este foarte probabil ca, la această dată, numărul cazurilor să fie mult mai mare, este de părere prefectul.

Vegh Alexandru a ţinut să sublinieze că, potrivit legii, vor beneficia de despăgubiri persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, in cazul in care animalele sunt deţinute cu respectarea normelor sanitar-veterinare in vigoare, cu referire la declararea şi inregistrarea obligatorie in registrul agricol şi in sistemul naţional de identificare şi inregistrare a animalelor, in conformitate cu regle-mentările legale in vigoare, dacă au suferit pagube la suspicionarea sau confir-marea bolii prin aplicarea măsurilor de control specifice ce se intreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile.

Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute in bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. In fine, prefectul a mai adăugat că membrii comisiei de evaluare răspund solidar de stabilirea corectă a valorii de inlocuire a animalului şi de respectarea legislaţiei in vigoare.

Anemia Infecţioasă Ecvină (AIE), se mai numeşte, impropriu, SIDA cailor. AIE este o infecţie produsă de un virus şi este specifică solipedelor, respectiv: cal, măgar, catar, in general cu o evoluţie cronica şi latentă, mai rar cu evoluţie acută. Aceasta boală a fost pentru prima dată recunoscută ca formă clinică in Europa, in Franţa – in anul 1843, iar in Romania a apărut in 1950.

Se consideră că boala are un caracter cosmopolit, deoarece ea a fost identificată aproape in toate zonele geografice ale lumii. In Romania, Sida cailor s-a răspandit imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, ca urmare a staţionării trupelor ecvestre ale beligeranţilor.

Ca surse de infecţie, ca de altfel orice boală infecto-contagioasă, aceasta este in primul rand animalul infectat. Mai mult, un cal infectat rămane purtător de virus toată viaţa, fiind astfel o sursă de infecţie pentru cei cu care coabitează.

De asemenea, s-a constatat că inainte de moartea animalului bolnav, acesta este cea mai frecventă sursă de infecţie. Transmiterea infecţiei se mai poate face prin armăsari infectaţi, prin coabitarea cu un animal bolnav, pe cale digestiva cu furaje sau apă infectată, pe cale respiratorie şi oftalmică, prin secreţiile acestora. Potrivit autorităţilor, animalul bolnav nu prezintă pericol pentru om.

Alte articole

Leave a Comment