În doar șase luni, peste 1.300 de ajutoare de deces acordate în Sălaj

Peste 1.380 de ajutoare de deces au fost acordate de Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj în primele șase luni ale acestui an, ianuarie – iunie. La un simplu calcul, raportând numărul de ajutoare de deces la zilele calendaristice trecute din acest an, reise faptul că în judeţul Sălaj, în medie mor zilnic șapte persoane. Potrivit reprezentanților instituției suma plătită pentru aceste ajutoare a fost de 7.280.134 de lei. Raportat la aceeași perioadă din anul 2019, numărul solicitărilor a fost în scădere: 2.685 de cereri înregistrate pe parcursul întregului an, din care 1.476 în perioada ianuarie-iunie. Tot la un calcul, raportând cererile înregistrate la numărul zilelor calendaristice, reise faptul că în cursul anului 2019, media zilnică a deceselor în Sălaj a fost şapte persoane. Cuantumul ajutorului de deces este de 5.429 de lei în cazul asiguratului sau pensionarului, respectiv de 2.715 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. Persoanele care pot beneficia de acest ajutor sunt: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile de deces. Ajutorul se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul depunerii cererii de acordare şi a actelor la CJP Sălaj. Acesta se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces în original şi copie, act de identitate al solicitantului în original şi copie, acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul în original şi copie, dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces în original şi copie, act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani – în original, adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsã între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii în original. La toate acestea trebuie prezentată şi dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, care se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului ajutorului de deces.

One Thought to “În doar șase luni, peste 1.300 de ajutoare de deces acordate în Sălaj”

  1. Anonim

    Inseamnă că se realizează norma la…murit.

Leave a Comment