Fiscul anunta contribuabilii ca se apropie scandenta…

Fiscul anunta contribuabilii ca se apropie scandenta...

Potrivit unei informari facute de catre conducerea Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Salaj, pentru contribuabili, 27 iulie reprezinta termenul scadent pentru mai multe obligatii. Astfel, pana la data amintita, trebuie depuse: Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, trimestrial, sau semestrial, dupa caz, pentru obligatiile de plata aferente lunii iunie 2009, trimestrului II sau semestrului I 2009; depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fonduri speciale, formular 102, cu termen lunar, trimestrial, sau semestrial, dupa caz, pentru obligatiile de plata aferente lunii iunie 2009, trimestrului II sau semestrului I 2009; Declaratia privind accizele, formular 103, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii iunie 2009; formularul 104 – Declaratia privind dis-tribuirea intre asociatia veniturilor si cheltuielilor de catre asociatul desemnat prin contract prin indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, persoana juridica straina sau persoana fizica, cu termen de depunere in prima luna a trimestrului urmator; Decontul de taxa pe valoarea adaugata , formular 300, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru care perioada fiscala este luna calendaristica sau trimestrul, pentru obligatiile de plata aferente lunii iunie 2009 sau trimestrului II 2009; Decontul special de taxa pe valoarea adaugata , formular 301, de catre persoanele neinregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, pentru achizitiile intracomunitare sau operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, efectuate in luna iunie 2009 sau in trimestru II 2009; Declaratia recapitulativa privind livrarile

Alte articole

Leave a Comment