Elevii şi studenţii cu drepturi de urmaş, aşteptaţi la Casa de Pensii

Beneficiarii pensiei de urmaş, elevii şi studenţii, cu vârsta de până în 26 de ani, care vor să primească şi în acest an drepturile băneşti, sunt aşteptaţi cu adeverinţele de studiu la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Sălaj. Astfel, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2019-2020 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Potrivit reprezentanţilor CJP Sălaj, data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2019. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2019 se reține de la plată potrivit procedurii. Conform sursei citate, întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2019 și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2019 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată să depună la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2019, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2019-2020, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii. În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25 septembrie 2019, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2019 va fi reținută de la plată, potrivit procedurii. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25 octombrie 2019, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2019 va fi reținută de la plată, potrivit procedurii. Această declarație, va fi însoțită de copia cărții de identitate și un cupon de pensie. Deciziile de suspendare, după caz de constituire de debit vor fi emise în consecință, cu respectarea prevedrilor legale în vigoare.

Alte articole

Leave a Comment