Dosarul personal al salariatului – o obligație a angajatorului

Angajatorii care au încadrat sau care încadrează personal în baza unui contract individual de muncă au obligația de a întocmi un dosar personal pentru fiecare salariat.

După cum au explicat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, dosarul personal al salariatului trebuie păstrat la sediul angajatorului și trebuie prezentat inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Dosarul cuprinde toate datele și informațiile necesare pentru derularea raportului de muncă. Un astfel de dosar trebuie să cuprindă: actele necesare angajării – copie de buletin/carte de identitate/pașaport sau dovada de rezidență, avizul medicului de medicina muncii – fișa de aptitudini, xerocopii după actele de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț), copie după diploma de absolvire a ultimei instituții de învățământ sau alte diplome și documente de specializare și calificare, CV-ul prezentat pentru angajare, contractul individual de muncă (împreună cu fișa postului oferta de angajare raportul de evaluare conform criteriilor stabilite), actele referitoare la modificarea – suspendarea și încetarea contractului individual de muncă (acte adiționale și decizii care să justifice orice modificare efectuată în Registrul General de Evidență a Salariaților, însoțite de cererile angajatului care să justifice aceste modificări (acolo unde este cazul), inclusiv actul de încetare a raportului juridic de muncă, când este cazul.

Alte documente pe care angajatorul le consideră relevante

Dosarul mai trebuie să cuprindă și alte documente care, în funcție de specificul activității, angajatorul le consideră relevante pentru derularea în bune condiții a raportului de muncă. Este vorba despre: cererile angajatului de efectuare a zilelor de concediu de odihnă sau fără plată, declarație pe propria răspundere privind persoanele aflate în întreținere pentru acordarea deducerii personale, declarație privind funcția de bază, extras bancar pentru contul în care urmează să fie virat salariul, certificat de cazier judiciar, copie după permisul de conducere, procese verbale de primire a bunurilor companiei pe care le utilizează (telefon mobil, laptop, automobil). Toate documentele din dosarul personal sunt importante deoarece ele certifică legalitatea și corectitudinea completărilor și mențiunilor din Revisal. „La încetarea activității, angajatorii au obligația să îi elibereze salariatului o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata acesteia, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj.

foto cu caracter informativ

One Thought to “Dosarul personal al salariatului – o obligație a angajatorului”

  1. […] Angajatorii care au încadrat sau care încadrează personal în baza unui contract individual de muncă au obligația Citeste mai mult […]

Leave a Comment