Doar doi sălăjeni au fost admişi la Institutul Naţional al Magistraturii

Doar doi sălăjeni au fost admişi la Institutul Naţional al Magistraturii (INM). Mai exact, este vorba de două candidate, Mădălina Puşcaş şi Oana Brindea, care au reuşit să obţină punctajul final necesar pentru „prinde” unul din cele 160 de locuri eligibile. Rezultatele finale ale examenului de admitere au fost publicate miercuri, 7 octombrie, pe pagina de internet a instituţiei.
Candidaţii care au fost declaraţi admişi trebuie să depună mai multe documente la tribunale, respectiv la parchetele de pe lângă tribunale în a căror circumscripţie domiciliază, pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii. Printre documentele necesare se numără: un CV care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare, caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative, adeverinţe eliberate de primării şi/sau după caz de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii trei ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în aceasta perioadă, declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii trei ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, precum şi orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bune reputaţii.

Admiterea la magistratură, ratată de sălăjeni
Examenul de admitere la INM a debutat la finele lunii august cu probele scrise, ce au reprezentat prima etapă, cea eliminatorie. A fost vorba de un test de verificare a cunoştintelor juridice prin susţinerea unei probe, tip grilă, cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din materiile drept civil, drept procesual civil, drep penal, drept procesual penal. Au fost declaraţi admişi candidaţii care au obţinut nota 7. Cea de-a doua probă scrisă a constatat într-un test grilă de verificare a raţionamentului logic prin rezolvarea unui test grilă care a cuprins 100 de întrebări la care s-au punctat răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs, ale căror răspunsuri nu s-au punctat.
Ultima etapă de examen a fost interviul care a constat în elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia şi analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei. Nota minimă de promovare a interviului a fost 7.
De probele eliminatorii au trecut doar cinci candidaţi din cei 23 înscrişi din Sălaj, cel mai mare punctaj fiind 83 de puncte. Dintre aceştia doar doi sălăjeni au promovat şi interviul. În schimb, din cei 11 sălăjeni înscrişi la concursul de admitere în magistratură niciunul nu a reuşit să treacă de prima probă eliminatorie.
Nota finală s-a calculat prin suma notelor de la cele două etape, în care 75 la sută a fost luată în considerare nota de la prima etapă şi 25 la sută interviul.

Alte articole

Leave a Comment