Din acest an, s-a majorat ajutorul de deces

Cuantumul ajutorului de deces a crescut din acest an cu peste 690 de lei. Potrivit Legii 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 începând din 1 ianuarie a acestui an cuantumul a crescut de la 6.095 de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului, la 6.789 de lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 694 de lei faţă de anul 2022. De asemenea, cuantumul ajutorului a crescut şi în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. Concret, în acest an cuantumul este de 3.395 de lei, cu 347 de lei mai mult faţă de anul 2022. Persoanele care pot beneficia de acest ajutor sunt: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană care dovedeşte că a suportat cheltuielile de deces şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul depunerii cererii de acordare şi a actelor la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Sălaj.

Dosarul – acte necesare

Ajutorul se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces în original şi copie, act de identitate al solicitantului în original şi copie, acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul în original şi copie, dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces în original şi copie, act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani – în original, adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsã între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii în original. La toate acestea trebuie prezentată şi dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, care se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului ajutorului de deces.

One Thought to “Din acest an, s-a majorat ajutorul de deces”

  1. […] Cuantumul ajutorului de deces a crescut din acest an cu peste 690 de lei. Potrivit Legii 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 începând din 1 ianuarie a acestui an cuantumul a crescut de la 6.095 de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului, la 6.789 de lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 694 de lei faţă de anul 2022. De asemenea, cuantumul ajutorului a crescut şi în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. Concret, în acest an cuantumul este de 3.395… Citeste mai mult […]

Leave a Comment