Din 1 ianuarie, salariul minim brut crește cu 250 de lei

Începând din 1 ianuarie 2022 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 2.300 la 2.550 de lei. Salariul net va fi de 1.524 de lei față de 1.386 de lei. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii (CJP) Sălaj, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2.550 de lei. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2022, contribuția minimă lunară la asigurările sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 638 de lei/lună (2.550 de lei X 25 la sută = 638 de lei). Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din inițiativa asiguratorului, respectiv a CJP Sălaj, prin notificarea asiguratului ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim de 2.550 de lei. De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 de lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 privind cumpărarea de vechime în muncă, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Noua valoare de 2.550 de lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 ianuarie 2022 în temeiul O.U.G. nr. 163/2020.

Leave a Comment