Din 1 ianuarie, creşte salariul minim

Angajatorii care au salariaţi încadraţi în muncă cu salariul minim pe economie vor trebui să mărească leafa acestora de la 2.550 de lei brut la 3.000 de lei brut. Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj informează că începând cu 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 3.000 de lei lunar. Salariul include un program normal de lucru de 165,333 de ore în medie pe lună, reprezentând 18,145 de lei/oră, fără a include sporuri sau alte adaosuri. Potrivit reprezentanţilor ITM Sălaj, majorarea salariului minim brut este prevăzută într-o Hotărâre de guvern, iar prin excepție, în domeniul construcțiilor salariul de bază minim se stabilește la 4.000 de lei lunar. De asemenea, în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 de lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții. Astfel, nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului (care, de la 1 ianuarie, va crește la 3.000 de lei), în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile și venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 de lei, inclusiv. Pentru domeniul agricultură și industrie alimentară, salariul minim rămâne și anul viitor la nivelul de 3.000 de lei lunar. „Reamintim angajatorilor că au obligația de a majora salariile de bază ale tuturor angajaților care le au stabilite sub acest nivel.Important ! Orice modificare a salariului de bază brut lunar, a sporurilor sau adaosurilor, se transmite în registrul general de evidență a salariaților în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj.

foto cu caracter informativ

One Thought to “Din 1 ianuarie, creşte salariul minim”

  1. […] Angajatorii care au salariaţi încadraţi în muncă cu salariul minim pe economie vor trebui să mărească leafa acestora de la 2.550 de lei brut la 3.000 de lei brut. Citeste mai mult […]

Leave a Comment