Dezinteres pentru banii puşi la bătaie de CJ Sălaj în vederea reabilitării monumentelor istorice

La mai bine de o lună de la startul programului de finanţare al Consiliului Judeţean Sălaj, nicio solicitant nu s-a arătat interesat de sprijinul financiar acordat de la bugetul judeţulul pentru protejarea monumentelor istorice.

Documentaţiile de finanţare pot fi depuse din 4 aprilie, însă până în prezent, potrivit reprezentanţilor administraţiei judeţene, nimeni nu şi-a manifestat intenţia de a accesa banii puşi la bătaie.
Intitulat „Protecţia monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”, programul dispune în 2018 de un buget de 300.000 de lei, valoarea maximă ce poate fi alocată pentru un proiect fiind de 100.000 de lei. Prin acest demers, autorităţile îşi propun să asigure accesul egal la finanţare al oricărei persoane fizice sau juridice de drept privat, proprietară a unui monument istoric clasat în grupa B, de pe raza administrativ-teritorială a judeţului, în vederea acoperirii parţiale a costurilor lucrărilor de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a respectivelor monumente, pentru care există autorizație de construire valabilă.

Prin program se vor sprijini proiecte de execuţie de lucrări de conservare, restaurare, intervenţie sau protejare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria B şi care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă (bloc sau unitate unifamilială).
Termenul limită de depunere a dosarelor este 29 iunie, ora 13, la Registratura CJ Sălaj, situată la parterul instituţiei.

Leave a Comment