Declaratia – inventar se depune la Casa de Asigurari de Sanatate Salaj

Declaratia - inventar se depune la Casa de Asigurari de Sanatate Salaj

Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Salaj aduce la cunostinta contribuabililor faptul ca, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului 117/2010, a fost introdusa obligatia persoanelor fizice si juridice, care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, precum si institutiile publice, care calculeaza, retin, platesc si, dupa caz, suporta, potrivit prevederilor legale, contributiile sociale obligatorii in numele asiguratilor, de a depune la casele de asigurari de sanatate, pana in 15 februarie 2011, Declaratia-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold in 31 decembrie 2010 si neachitata pana in 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.

Declaratia cuprinde si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru care au fost depuse cereri de restituire in termen, si care nu au fost restituite pana la 31 ianuarie 2011.

Declaratia-inventar se depune pe un formular editat sau descarcat de pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, de la adresa www.cnas.ro. Declaratia-inventar se poate depune si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Leave a Comment