De Rusalii, zi liberă pentru angajați

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj reamintesc angajatorilor că au obligația de a acorda zile libere angajaților în zilele de sărbători legale, prevăzute în Codul muncii. Astfel, în perioada 20-21 iunie, cu ocazia Rusaliilor, angajații pot beneficia de zile libere, iar această obligație revine angajatorului. Pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru prima și a doua zi de Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult. Salariații care au beneficiat de zilele libere pentru prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal, creștin, de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj. Așadar, zilele libere de sărbători pot fi acordate doar pentru un singur cult religios. Totuși, în situația în care se acordă zile libere de Rusalii, atât pentru cultul religios legal de care aparțin angajații, dar și pentru alt cult creștin, zilele libere suplimentare vor fi recuperate. Conform Codului muncii, prin excepție, pot presta activitate în zilele de sărbătoare legală doar salariații care lucrează în unităţi sanitare, de alimentaţie publică sau în unități în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, cu condiția ca salariaților să li se asigure compensarea fie cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, fie cu un spor ce nu poate fi mai mic de sută la sută din salariul de bază.

Leave a Comment