De ce să apelezi la un operator RSVTI? Ai aici răspunsul!

Activitatea ca operator RSVTI implica supravegherea şi verificarea tehnică a tuturor instalaţiilor pentru ridicat şi a celor mecanice sub presiune, urmărirea acestora în ceea ce priveşte starea tehnică şi siguranţa de funcţionare şi deservirea instalaţiilor cu ajutorul personalului autorizat.

Conform ABCcontrol, un operator RSVTI este responsabil să supravegheze şi să verifice tehnic instalaţiile, dar asigura şi consultanta cu privire la toate aspectele ISCI şi CNCIR, punând la dispoziţie toate informaţiile care sunt legate de prescripţia tehnică ISCIR, privind funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor în siguranţă.

Obligaţii specifice unui operator RSVTI

Operatorul RSVTI Bucureşti, dar şi cei din alte oraşe ale ţării, trebuie să identifice toate echipamentele şi instalaţiile ISCIR ale deţinătorului, respectiv utilizatorului. Totodată trebuie să permită funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor autorizate şi înregistrate şi să stopeze utilizarea celor care nu sunt autorizate de ISCIR.

Operatorul RSVTI este cel care solicită eliberarea avizului obligatoriu pentru instalare pentru echipamentele şi instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd lucrul acesta. Vor fi luate măsuri necesare astfel încât echipamentul său instalaţia să fie utilizate în cele mai bune condiţii de siguranţă, cu ajutorul reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii, prin intermediul persoanelor autorizate, în conformitate cu instrucţiunile tehnice pe care acestea le oferă.

De ce să apelezi la un operator RSVTI

Pentru care care se întreabă încă de ce să apelezi la un operator RSVTI, sunt mai multe motive importante pentru o astfel de decizie.

  • operatorul RSVTI este cel care se asigura că folosirea instalaţiei şi echipamentului are loc numai cu ajutorul personalului autorizat şi instruit intern, conform cu prescripţiile tehnice aplicabile şi conform instrucţiunilor de utilizare ale instalaţiilor sau echipamentelor;
  • operatorul este cel care anunţa imediat ISCIR atunci când au loc avarii sau accidente provocate de echipamentele şi instalaţiile pe care le monitorizează şi asigură oprirea acestora. Atunci când este posibil tot operatorul este cel care izolează echipamentul pentru cercetare;
  • operatorul trebuie să solicite şi în scris conducerii sau utilizatorului, oprirea instalaţiilor şi echipamentelor din cauza unor defecţiuni care au apărut sau pentru a efectua lucrări de întreţinere, de verificare, revizie sau înlocuirea unor piese importante.
  • operatorul este cel care solicită autorizarea funcţionării doar pentru instalaţiile şi echipamentele care îndeplinesc condiţiile pentru introducerea pe piaţă, în conformitate cu legile prezente. De asemenea, el verifica existenţa documentelor însoţitoare complete pentru toate instalaţiile şi echipamentele ISCIR, în conformitate cu actele normative care se aplică;
  • operatorul trebuie să realizeze şi să actualizeze periodic evidenta centralizată pentru instalaţiile şi echipamentele ISCIR în conformitate cu modelele oferite în legislaţia existenţa. Acesta este şi cel care va instrui şi va examina în fiecare an personalul care utilizează echipamentele, atât personalul autorizat de ISCIR, cât şi personalul care a fost instruit la nivel intern, conform cu toate prescripţiile tehnice care sunt aplicabile şi conform cu instrucţiunile pentru exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor.

Rolul operatorului RSVTI este evident, în toate companiile care utilizează echipament ISCIR, iar angajarea unui astfel de operator nu ar trebui să fie facultativă.

 

Leave a Comment