Criterii și condiții pentru obținerea biletelor de tratament prin Casa Județeană de Pensii Sălaj

Casa Județeană de Pensii Sălaj, până în prezent, a repartizat către beneficiari biletele aferente primelor 10 serii, totalizând un număr de 1.202 bilete, din care 1.134 bilete din alocarea iniţială şi un număr de 68 bilete primite suplimentar, în urma solicitărilor adresate de către CJP Sălaj, Casei Naţionale de Pensii Publice. Dintre acestea, un număr de 131 bilete de tratament au fost acordate gratuit, fiind repartizate, conform prevederilor legale în vigoare în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale și beneficiarilor de legi speciale cu acest drept (veterani, pensionari I.O.V.R, beneficiari ai Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008, beneficiari ai DL 118/1990, beneficiari ai legii 189/2000, beneficiari ai Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap). Precizam ca aceste bilete gratuit au fost repartizate cu precădere persoanelor cu handicap grav, cu însoțitor.

Numărul biletelor de tratament balnear ce se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, persoanelor cu handicap grav, precum și categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, se stabilește prin aplicarea unui procent de maxim 15 la sută la numărul total de bilete de tratament.

O noutate față de anii precedenți este faptul că, persoanele încadrate în grad de handicap grav, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizație, pot beneficia de bilet de tratament balnear doar însoțite de un asistent personal sau un însoțitor. Pensionarii care provin din sistemele neintegrate sistemului public de pensii ( MAI, SRI și MApN) și urmașii acestora nu beneficiază de bilete de tratament de la Casa de Pensii Sălaj.

Costul unui bilet pentru un pensionar este de 50 la sută din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurați ai sistemului public de pensii, contribuția individuală este de 50 la sută din cuantumul total brut al drepturilor de pensie și din câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, respectiv din venitul lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția.

În cazul asiguraților (angajaților), al căror câștig brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, este mai mic sau egal cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuției individuale este de 50 la sută din prețul biletului de tratament balnear, iar în cazul în care câștigul brut realizat, este mai mare decât căștigul salarial mediu brut, se achită prețul integral al biletului de tratament balnear.

Vineri, 6 iulie, a fost făcută repartiția biletelor de tratament pentru seria 11, urmând ca în cursul zilei de luni aceasta să fie afișată pe site-ul Casei. Vor fi 182 bilete de tratament alocate în funcție de punctajul obținut, după depunerea cererii.

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2018 precum și modelul de cerere pentru acordarea biletului de tratament, au fost postate pe site-ul Casei Județene de Pensii Sălaj, la secțiunea „acasa” – Bilete de tratament 2018.Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numărul de telefon 0260/622.990 – Compartiment Bilete de Tratament.

 

 

Leave a Comment