“Copil părăsit, caut familie!” 21 de suflete visează la mângâierea unui părinte

27 la sută dintre cuplurile care îşi doresc cât mai curând un copil nu au reuşit să obţină o sarcină până în prezent, deşi încearcă de 1-5 ani. Alţi 11 la sută perseverează în încercarea lor de mai bine de cinci ani, conform unui studiului iniţiat de Asociaţia pentru Reproducere Umană din România (ARUR). Dintre cei care au mers la medic, 54 la sută nu intenţionează să apeleze la o procedură medicală pentru a obţine o sarcină, iar dintre cei care intenţionează să facă acest lucru, unii apelează la Subprogramul Naţional FIV/ET, alţii se împrumută la prieteni ori în bancă.

O soluţie pentru cei care vor să devină părinţi o reprezintă adopţia. În judeţul Sălaj, potrivit statisticilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în acest moment există 21 de copii adoptabili, cu vârste cuprinse între câteva luni şi 13 ani. Lor li se vor adăuga, în curând, după finalizarea proceselor din instanţă privind deschiderea procedurii de adopţie, alţi şapte. În cursul anului trecut, 29 de copii şi-au găsit o familie în care să se poată bucura de afecţiune, de linişte, de căldura unui cămin, şi-au găsit o mamă şi un tată. Cei mai mulţi dintre norocoşi sunt copii de vârstă mică. Sursa citată susţine că 25 dintre cei care au fost înfiaţi în 2017-2018 aveau, la momentul respectiv, sub patru ani, 10 dintre ei fiind bebeluşi. În ceea ce îl priveşte pe cel mai mare copil adoptat, acesta avea 7 ani.

Copii din Sălaj, înfiaţi peste graniţă

De asemenea, doi copii au ajuns în sânul unor familii din Franţa, respectiv Statele Unite ale Americii, prin intermediul adopţiilor internaţionale, alte două proceduri similare fiind în derulare.

În acelaşi timp, 21 de cupluri din judeţ şi-au exprimat dorinţa de a înfia un copil. Dintre acestea, spun reprezentanţii Direcţiei, 12 sunt atestate, trei, în curs de evaluare, iar celelalte nu au depus încă documentele în vederea atestării.

Pentru a adopta un copil, familia sau persoana în cauză trebuie să treacă printr-o procedură de durată, care implică o evaluare complexă – socială, psihologică şi pregătirea pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte. Odată cu evaluarea prevăzută vor fi analizate și caracteristicile psihologice, sociale și medicale ale celorlalți membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc împreună cu solicitantul, precum și opinia acestora cu privire la adopție.

Raportul final de evaluare a capacităţii de a adopta se întocmeşte în cel mult 90 de zile de la momentul în care persoana/familia a depus cererea de evaluare. În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, DGASPC eliberează atestatul de persoană/familie aptă să adopte, valabil pe o perioadă de doi ani. Procesul de potrivire dintre copil și persoana/familia adoptatoare are o componentă inițială și una practică și se realizează de către compartimentul de adopții și postadopții din structura Direcţiei.

Pentru fiecare copil aflat în evidența Registrului Național pentru Adopții se generează lista cu familiile atestate care, din punct de vedere teoretic, corespunde nevoilor copilului. Potrivirea practică se realizează de către responsabilul da caz al copilului și de responsabilul de caz al familiei adoptatoare și vizează pregătirea părţilor implicate și organizarea de întâlniri între acestea, în vederea facilitării acomodării lor.

La finalul potrivirii practice, în baza raportului de potrivire întocmit de către responsabilul de caz al copilului, cu consultarea responsabilului de caz al familiei, se depune în instanță dosarul în vederea încredințării copilului pentru o perioadă de 90 de zile. În tot acest interval se va urmări evoluția copilului și a relațiilor acestuia adoptatorii, capacitatea de adaptare, fizică și psihică a micuţului la noul mediu familial. La finele celor 90 de zile, se sesizează instanța de judecată în vederea încuviințării adopției. Cel puţin doi ani după finalizarea procedurii, specialiştii DGASP efectuează monitorizări postadopţie, prin rapoarte trimestriale.

Procedura adopţiei a fost simplificată

Ca să poată fi dat spre adopție un copil, este nevoie de acordul mamei sau de o perioadă de 6 luni în care acesta să nu fi fost vizitat de familie, dacă se află într-o locaţie de asistenţă socială.

După cum ne-a declarat Violeta Milaş, directorul DGASPC Sălaj, odată cu modificările aduse, în 2016, legislaţiei în domeniu, procedura adopţiei a fost simplificată. Astfel, fost înjumătăţit numărul formularelor utilizate, au fost simplificate unele formulare, perioada de realizare a evaluării a fost scurtată de la 120 de zile la 90 de zile. Atestatul este valabil 2 ani și certifică capacitatea de bun părinte a solicitantului şi nu ce categorie de copii poate să adopte. De asemenea, a fost exclusă total ideea alegerii copilului după etnie. „Poţi opta pentru fetiţă sau băiat, poţi alege grupa de vârstă din care să facă parte, dar nu poţi alege etnia”, a precizat Milaş. Potrivit spuselor sale, a crescut şi interesul familiilor adoptatoare, o dată cu introducerea concediului de acomodare, de până la un an, şi indemnizaţia aferentă.

Alte articole

Leave a Comment