Continuă angajările la stat! Se organizează concursuri în mai multe instituții publice

Consiliul Județean (CJ) Sălaj organizează concurs pentru un post de consilier, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul “Biroul tehnologia informației și programe guvernamentale” din cadrul Direcţiei economice. Candidații care vor să își depună dosarul  trebuie să îndeplinească o condiție și anume să fie absolvenți de studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Jobul nu impune experiență, postul scos la concurs fiind unul dedicat debutanților. Dosarele pentru concurs pot fi depuse la sediul CJ Sălaj în perioada 26 aprilie – 18 mai. Concursul va consta în două probe, cea scrisă care va avea loc în data de 26 mai la sediul CJ Sălaj, iar interviul va avea loc în maximum cinci zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Persoanele interesate pot obține relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului la secretarul Comisiei de concurs, telefon 0260-614120 interior 122.

 Se caută director pentru “Zona Metropolitană” Zalău

Tot în această perioadă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Zalău organizează concurs pentru funcția de director executiv. Acesta va avea loc în 17 mai la sediul asociației, aflat în Clădirea Transilvania, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6. Condițiile specifice pentru cei care vor să își depună dosarul pentru a participa la concurs sunt: studii superiaore de lungă durată, cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (dovedită prin acte de studii sau prin declarație pe proprie răspundere a candidatului), dar și experiență în domeniile: planificare strategică, politici publice, dezvoltare – implementare proiecte și gestionare servicii de utilități publice de minimum cinci ani. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei municipiului Zalău, camera 30, până în data de 11 mai, ora 16 și trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care atestă nivel studiilor, a specializărilor și a vechimii în muncă; cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere; adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, Curricum Vitae – format Europass și Panul de management. Acesta din urmă trebuie să cuprindă strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță  stabilite prin actul constituitiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Zalău. Concursul va consta în proba scrisă, care va avea loc în 17 mai și interviul – în termen de patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Relații suplimentare cu privire la desfășurarea concursului se pot obține la sediul Primăriei municipiului Zalău sau la numărul de telefon 0260/610550 interior 104.

Concursuri și în alte instituții

Tot în această perioadă sunt scoase la concurs joburi de: analist programator – Casa Corpului Didactic; referent (economist ferma didactică), șef fermă didactică și muncitor calificat – Liceul Tehnologic “Ioan Ossian” din Şimleu Silvaniei; secretar debutant – Școala Gimnazială “Traian Crețu”, comuna Năpradea; bucătar și muncitor calificat – Cantina de Ajutor Social din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială Zalău și îngrijitor curățenie – Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu” Zalău.

 

Leave a Comment