Concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor la Inspectoratul Școlar Sălaj

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de auditor IA/S la Compartimentul ”Audit intern”. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoașterea limbii române, scris și vorbit; vârsta minimă 18 ani; capacitate deplină de exercițiu; stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs. De asemenea, studiile necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare economice atestate cu diplomă de licență, vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor, abilități de comunicare şi  disponibilitate la program prelungit și flexibil. Actele de studii se vor prezenta în copii. Termenul limită de depunere a dosarelor este 23 august. În 3 septembrie va avea loc proba scrisă, iar în 6 septembrie – proba interviu. Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj din Zalău, strada Unirii nr. 2, telefon 0260/661.393.

Alte articole

Leave a Comment