COMUNICAT DE PRESĂ

Cluj-Napoca, 4 Septembrie 2019

Compania de Apă SOMEȘ a găzduit o nouă rundă de întâlniri cu autoritățile naționale și operatorii care accesează POIM

Miercuri, 4 Septembrie a.c., Compania de Apă Someș SA a găzduit la Cluj-Napoca o nouă rundă de întâlniri între reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene (MFE), respectiv ai Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul MFE și reprezentanții Companiilor de apă din Regiunea de NV – Cluj-Sălaj, Oradea, Maramureș, Turda, Satu Mare, Bistrița Năsăud – care în perioada următoare vor implementa investiții de modernizare și extindere a infrastructurii de apă-canal în cadrul POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare.
La întâlnirea găzduită de domnul dr.ing. Călin Vasile Neamțu, Director general al Companiei de Apă Someș SA, au participat dl. Cezar Caleap, Secretar de stat în cadrul MFE, Cătălin Bălan – Director general DGPEIM, Bogdan Teodorovici Director, Direcția Autorizare Proiecte, Andrei Chivu Director, Direcția Monitorizare Proiecte și Cătălin Gorgan Director, DRI Cluj-Napoca și directori respectiv reprezentanți ai Unităților de Implementare a Proiectelor din cadrul operatorilor invitați. În cadrul acestei întâlniri, au fost analizate stadiul proiectelor de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată, precum și dificultățile cu care se confruntă operatorii în ceea ce privește elaborarea aplicațiilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii și măsurile de urgentare a demersurilor privind aprobarea acestora. De asemenea, s-au discutat problemele generate de modificările legislative cu care se confruntă antreprenorii și beneficiarii proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020, care pot conduce la blocaje majore în implementarea proiectelor și s-a încercat identificarea unor soluții în vederea sprijinirii acestora.
Reamintim faptul că Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) este cel mai mare program operațional al României și al doilea că mărime, din Uniunea Europeană. El asigură finanțarea principalelor priorități de dezvoltare ale României în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și cu obiectivele Strategiei Europa 2020.
“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, care va fi derulat de Compania de Apă Someş S.A. este în valoare de 355,6 Milioane Euro şi vizează modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare care va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite din județele Cluj şi Sălaj, la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță și în regim continuu, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării şi eliminarea vulnerabilităților prezente, în particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

Alte articole

Leave a Comment