Cererile de inregistrare in Registrul Comertului, solutionate de directorul institutiei

Cererile de inregistrare in Registrul Comertului, solutionate de directorul institutiei

Competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in Registrul Comertului va trece, incepand cu data de 14 ianuarie, de la judecatorul delegat la directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunal.

In termen de sase luni de la data amintita, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial, ce va prelua competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in Registrul Comertului.

Modificarile vin dupa ce, in data de 29 decembrie 2009, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in Registrul Comertului, care va intra in vigoare in 15 zile de la publicare in Monitorul Oficial, publicare ce a avut loc in 30 decembrie 2009.

Conform oficialilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), scopul adoptarii acestei Ordonante de Urgenta este descongestionarea activitatii si remedierea cat mai urgenta a blocajului existent la Registrul Comertului, care ar putea avea consecinte deosebit de grave pentru circuitul comercial, prin nerespectarea termenelor de eliberare a certificatelor de inregistrare, de inscriere de mentiuni si a documentelor aferente, de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului, de a oferi mediului de afaceri cadrul prielnic in care sa-si poata desfasura afacerile.

In solutionarea cererilor de inregistrare, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate pronunta rezolutii care sunt executorii de drept. Impotriva rezolutiei directorului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare pentru parti si de la data publicarii rezolutiei sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, pentru orice alte persoane interesate.

Plangerea se depune si se mentioneaza in Registrul Comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza plangerea sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul comerciantului.

Procedura de solutionare a cererilor de inregistrare nu are caracter contradictoriu si nu se desfasoara in sedinta publica, cu exceptia cazului in care, in mod expres se solicita acest lucru de catre partea care a depus cererea sau reprezentantul acesteia, situatie in care se va organiza audienta publica pentru sustinerea cererii inainte de solutionare.

Pe durata de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ONRC, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, nu incaseaza taxa judiciara de timbru si, dupa caz, contravaloarea timbrului judiciar.

O serie de cereri cum ar fi, cereri in constatare de dizolvare a societatii ca urmare a trecerii duratei acesteia potrivit Legii 31 din 1990, sau cereri privind constatarea dizolvarii societatii ca urmare a nepreschimbarii certificatului de inregistrare ori certificatului fiscal potrivit Legii 359 din 2004, sau cereri privind numirea unui lichidator in cadrul procedurii de lichidare judiciara, cereri pentru constatarea legalitatii fuziunii raman in competenta tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul comerciantul

Alte articole

Leave a Comment