Casa de Pensii Sălaj împarte sute de bilete de odihnă

Casa de Pensii Sălaj împarte sute de bilete de odihnă Casa Judeţeană de Pensii Sălaj a primit, la începutul acestei săptămâni, biletele de odihnă pentru anul 2011, respectiv, pentru 563 de locuri. Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţi ai conducerii CJP, pentru prima serie au fost alocate 52 de bilete, cu data de începere a sejurului în intervalul 7-10 iulie şi o perioadă de şase nopţi. În urma discuţiilor cu sindicatele, conform Ordinului 952 din 28.06.2011, acestora le-a revenit un număr de 43 de bilete. Pentru persoanele nesindicalizate, Casa Judeţeană de Pensii Sălaj a primit cereri, dar au rămas neacoperite următoarele bilete din staţiunile: Mamaia, două locuri, Bălţăteşti, două locuri şi Căciulata, două locuri. Persoanele interesate să beneficieze de un bilet de odihnă adresat personalului instituţiilor publice, pot depune cerere la Casa Judeţeană de Pensii Sălaj.

Hotărârea nr. 83/02.02.2011 reglementează acordarea prestaţiilor sub formă de bilete de odihnă şi de tratament pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

Valoarea totală a costurilor biletelor de odihnă se stabileşte prin aplicarea unei cote de 10 la sută asupra sumei totale alocate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la subcapitolul Asistenţa acordată persoanelor în vârstă alineatul Ajutoare sociale în natură. Durata sejurului unui bilet de odihnă este de şase zile. În perioada unui an calendaristic, unui beneficiar i se poate elibera numai un singur bilet de odihnă sau de tratament balnear. Locurile aferente biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, contractate de Casa Naţională de Pensii Publice conform legii, se repartizează caselor teritoriale de pensii proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari pentru a fi distribuite pe baza solicitărilor acestora. Biletele de odihnă în limita numărului de locuri contractate şi distribuite caselor teritoriale de pensii, se acordă pe baza următoarelor criterii: calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice; calitatea de soţ/soţie a persoanei îndreptăţite; calitatea de copil sau copii al (ai) persoanei îndreptăţite, dacă are vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani la data eliberării biletului şi urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii.

Acordarea biletelor de odihnă către beneficiarii se realizează pe baza următoarelor documente: cerere, cuprinzând solicitarea de acordare a biletului de odihnă; adeverinţă prin care angajatorul atestă că, pe de o parte, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social la care face referire art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar pe de altă parte atestă calitatea de asigurat a solicitantului, precum şi cuantumul câştigului salarial brut lunar, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale; certificat de căsătorie, respectiv certificat de naştere, în copie, şi adeverinţă eliberată de unitatea şcolară. Cererile sunt soluţionate de conducerea caselor teritoriale de pensii în ordinea cronologică a înregistrării, în limita numărului de bilete de odihnă primite.

Cuantumul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor la costul biletului de odihnă se stabileşte după cum urmează: 50 la sută din preţul biletului de odihnă, în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat; 50 la sută din contribuţia părintelui, în cazul copiilor. Preţul biletului de odihnă este suportat integral, după cum urmează: în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat; în cazul soţului sau soţiei care nu face parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte articole

Leave a Comment