Calcularea pensiilor pentru perioada 1962, modificata

Calcularea pensiilor pentru perioada 1962, modificata

Noile modificari aparute in Legea Pensiilor ( Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale) vor contribui la cresterea punctajului mediu anual pentru unele persoane care au desfasurat activitate inainte de 1963.

Din informatiile primite de la Casa Judeteana de Pensii (CJP) Salaj reiese ca pe parcursul desfasurarii procesului de recalculare s-a constatat ca un numar insemnat de pensionari nu au inregistrate salariile in carnetele de munca pentru perioadele de pana in anul 1963, iar in cele mai multe cazuri posibilitatea dovedirii acestora prin adeverinte este imposibila. Acest aspect nu se datoreaza persoanelor in cauza, ci legislatiei in vigoare din acea perioada, precum si faptului ca multe unitati s-au desfiintat, iar in unele cazuri arhivele au fost distruse. Florian But, directorul executiv adjunct al CJP Salaj, a afirmat ca situatia creata influenteaza cuantumul pensiilor si produce reale nemultumiri pensionarilor. IIn conformitate cu prevederile articolului 161, aliniatul 2 din Legea Pensiilor pentru acele perioade lucrate, in care nu sunt inregistrate drepturile salariale in carnetul de munca, cele luate in calcul se considera egale cu salariul minim brut pe economie, in vigoare in perioada respectivaI, a mai spus acesta.

Drept urmare, la data de 21 martie 2007 a fost adoptata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19, care modifica si completeaza Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sensul asigurarii unui nou cadru juridic necesar calcularii punctajului mediu anual, pentru perioadele in care nu sunt inregistrate salariile in carnetele de munca.

Seful adjunct al Casei de Pensii Salaj a mai specificat ca pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza: un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate sau dovedite in carnetul de munca sau pentru care nu sunt inregistrate drepturile salariale; un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si 31 decembrie 1962 si pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate si nici nu sunt dovedite drepturile salariale; un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si 31 decembrie 1962, in situatia in care prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare rezulta mai putin de un punct pentru fiecare luna. In cazul in care pentru perioadele ulterioare datei de 31 august 1947, in documentele doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate in functie de reformele monetare.

Prevederile se aplica si persoanelor ale caror drepturi de pensie au fost stabilite pana la data intrarii in vigoare a ordonantei, in temeiul Legii 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; ale caror drepturi au fost recalculate conform dispozitiilor OUG 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, precum si acelora care la stabilirea drepturilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, le-au fost valorificate perioade de vechime in munca, respectiv vechime in serviciu, realizate in sisteme neintegrate in sistemul public de pensii.

IDaca din aplicarea prevederilor acestei ordonante rezulta un punctaj mediu anual mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se pastreaza punctajul mediu anual, respectiv cuantumul avantajosI, a conchis directorul adjunct al CJP Salaj.

Prevederile vor fi aplicate incepand cu data de 1 iulie 2007.

Leave a Comment