Beneficiarii pensiei de urmaș trebuie să facă dovada continuării studiilor

Elevii și studenții, cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, beneficiari de pensie de urmaș, aflați în continuare de studii, au obligația de a prezenta în termen de 10 zile de la data începerii anului școlar sau universitar, dovada continuării acestora într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, se arată într-un comunicta remis de Casa Județeană de Pensii Sălaj. Astfel, cei amintiți mai sus ar urma să depună, la sediul instituției amintite, o adeverință la care se anexează şi cuponul de pensie, adeverință care trebuie să conţină în mod obligatoriu: denumirea unităţii de învăţământ, numele şi prenumele elevului/studentului, forma de învăţământ pe care o urmează, precum şi data emiterii acesteia, din care să rezulte valabilitatea pentru anul şcolar/universitar în curs.
Reprezentanții Casei Județene de Pensii susțin că, în cazul în care nu se face dovada continuării studiilor, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Leave a Comment