Beneficiarii de pensie de urmaș sunt chemați la Casa Județeană de Pensii

Elevii și studenții cu vârsta între 16-26 de ani, beneficiari de pensie de urmaș, aflați în continuare în perioada de studii, au obligația de a prezenta în termen de 10 zile de la data începerii anului școlar/universitar dovada continuării acestora într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, se arată într-un comunicat al Casei Județene de Pensii Sălaj. Astfel, aceștia ar urma să depună la instituția amintită o adeverință la care se anexează şi cuponul de pensie, adeverință care trebuie să conţină în mod obligatoriu: denumirea unităţii de învăţământ, numele şi prenumele elevului/studentului, forma de învăţământ pe care o urmează, precum şi data emiterii acesteia, din care să rezulte valabilitatea pentru anul şcolar/universitar în curs.

În cazul în care nu fac dovada continuării studiilor, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Leave a Comment