Beneficiarii de ajutor social, motivaţi să se angajeze. Ajutorul social poate fi cumulat cu salariul

Beneficiarii de ajutor social care se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni, pot să primească în continuare, pentru o perioadă de șase luni, sprijinul financiar acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Acesta este în cuantumul stabilit anterior angajării și plătit de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Noua măsură a fost adoptată printr-o ordonanţă de urgenţă, oferind astfel sprijin persoanelor care vor să iasă din starea de vulnerabilitate, prin angajare. După cum au explicat reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj, prin noul act normativ se instituie obligativitatea prezentării persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social la AJOFM Sălaj, în vederea identificării unui loc de muncă conform pregătirii profesionale. Neprezentarea la instituţia precizată se va asimila refuzului unui loc de muncă și va conduce la încetarea ajutorului social și posibilitatea depunerii unei noi solicitări după o perioadă de 12 luni. Astfel, serviciile de ocupare vor menține mai strâns legătura cu beneficiarii de ajutor social în vederea găsirii și aplicării măsurilor de stimulare a ocupării persoanelor aparţinând acestei categorii cu acces mai dificil pe piaţa muncii, precum și cu unitațile administrativ-teritoriale în a căror bază de date sunt aceste persoane. Conform Legii privind venitul minim garantat, la persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa AJOFM, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite. Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare; nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege; are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Leave a Comment