Bani pentru bone: sprijin pentru părinți, între 250 și 710 lei lunar

Familiile tinere din municipiul Zalău a căror copii nu sunt înscriși la grădiniță sau creșă pot beneficia de un ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă. Beneficiarii acestui sprijin trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții: să aibă cetățenie română și domiciliul în municipiul Zalău, calitatea de angajat cu contract individual de muncă și venituri de până la 3.500 de lei pe membru de familie. Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie. Sprijinul financiar este de 710 lei pentru familiile cu venit de până la 2.100 de lei pe membru de familie; 550 de lei pentru cei cu venituri de la 2.101 de lei până la 2.500 lei; 390 de lei pentru cei cu venituri cuprinse între 2.501 și 3.000 de lei, respectiv 250 de lei pentru cei cu venituri  cuprinse între 3.001 și 3.500 de lei. Pentru a beneficia de acest sprijin, familiile în cauză trebuie să depună o solicitare la sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Zalău situat în Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, telefon 0260 661 769, de luni până vineri în intervalul ora 8-16. Conform legislației în vigoare, Legea 167/2017 privind exercitarea profesiei de bonă, aceasta trebuie să dețină un certificat în acest sens, iar furnizarea serviciilor să fie realizate în baza unui contract individual de muncă.

Leave a Comment