Au început înscrierile! Sute de locuri disponibile la școlile militare de subofițeri de jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Sălaj selecţionează candidați pentru școlile militare de subofițeri de jandarmi unde sunt disponibile 400 de locuri. La Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani sunt 200 de locuri (dintre care patru alocate persoanelor de etnie romă și alocate persoanelor aparținând altor minorităţi), astfel: 155 locuri alocate Jandarmeriei Române, 25 de locuri alocate SIE și 20 de locuri alocate SPP. De asemenea, la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi “Petru Rareş“ – Fălticeni: 200 de locuri (dintre care patru alocate persoanelor de etnie romă și două alocate persoanelor aparținând altor minorităţi), astfel: locuri alocate Jandarmeriei Române și 25 de locuri alocate SIE. Cererile de înscriere se pot depune la sediul IJJ Sălaj până în 28 februarie 2021, în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8 – 16.

Condiții de participare

Pentru a participa la concursurile de admitere, candidații trebuie să îndeplinească condiţii şi criterii specifice: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoașterea limbii române scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. Persoanele interesate pot obține  relații suplimentare de la IJJ Sălaj, bulevardul Mihai Viteazul nr. 105/ A,  telefon -0260669722; fax 0260669875, e-mail jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro, www.jandarmeriasalaj.ro

 

Alte articole

Leave a Comment