Au început înscrierile la şcolile postliceale de jandarmi. Sute de locuri disponibile

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Sălaj selecţionează candidaţi pentru participarea la concursul de admitere în instituțiile militare de învățământ postliceal, pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare ale Jandarmeriei Române.

La Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani sunt disponibile 350 de locuri, din care trei locuri pentru minorităţile de etnie rromă și două locuri pentru alte minorităţi, iar la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş”– Fălticeni sunt disponibile tot 350 de locuri, din care trei pentru minorităţile de etnie rromă şi două locuri pentru alte minorităţi. Cererile de înscriere se completează lizibil de către candidat, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail a IJJ Sălaj, până în 18 martie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, dar și adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat se descarcă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, al Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni sau al IJJ Sălaj. La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare care va fi folosit pe întreaga procedură de concurs. Codul de identificare, dar și centrul zonal la care este arondat, se menționează în scris, în cererea de înscriere de către persoana cu sarcini de recrutare. Cererea-tip de înscriere va fi comunicată candidatului la adresa de e-mail indicată de acesta în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de regulă în intervalul orar 8-16. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală. În vederea constituirii dosarului de recrutare candidații depun la sediul IJJ Sălaj dosarele cu documentele solicitate, zilnic, de la 8-16, până la data de 27 martie. Evaluarea psihologică se realizează până în 22 martie conform planificării care va fi comunicată pe site-ul unității de recrutare.

Condiţii de participare la concurs

Pentru a participa la concursurile de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice: cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;  să aibă vârsta de până în 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B. Relații suplimentare privind recrutarea candidaților se pot obţine la IJJ Sălaj din Zalău, bulevardul Mihai Viteazul nr. 105/A, telefon 0260669722; fax: 0260669875 (www.jandarmeriasalaj.ro şi e-mail: jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro).

Leave a Comment