Atenție, lucrători! Preveniți infecția cu noul coronavirus

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj vin o serie de recomandări pentru persoanele aflate în câmpul muncii, respectiv pentru lucrători. Și asta pentru a preveni infecția cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) în situaţia deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

Îndeplinirea sarcinilor de muncă implică efectuarea unor deplasări, precum cele: de la domiciliu la locul de muncă organizat de angajator şi invers; de la sediul firmei la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul; de la sediul firmei unde persoana este încadrată, ori de la orice alt loc de muncă organizat de firmă, la o altă persoană juridică sau fizică și pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării. ’’Prin anumite acțiuni greșite în cursul deplasărilor pe care le realizaţi pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, v-aţi putea expune la pericol de infecție cu noul coronavirus atât pe dumneavoastră, cât şi alte persoane cu care veniţi în contact’’, spun reprezentanții ITM Sălaj. Astfel, lucrărorii trebuie să știe că, pentru prevenirea infecției cu noul virus  deplasările necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă trebuie realizate în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, cu respectarea cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a măsurilor de aplicare a acestora. Lucrătorilor li se recomandă să încerce să reducă la minimum posibil numărul de deplasări sau delegații pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, iar acolo unde este posibil să solicite angajatorului efectuarea muncii la domiciliu sau telemunca. De asemenea, se recomandă pe cât posibil, folosirea unor rute sau modalități alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate, iar dacă  programul permite, este recomandabil folosirea intervalelor orare cu nivel scăzut de circulaţie a persoanelor.

Obligații care trebuie respectate!

Indiferent de modul de deplasare: pietonal, cu bicicleta, cu mijloace de transport în comun sau cu autovehicul, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pentru prevenirea Covid-19, trebuie respectate câteva obligații generale. ”Nu vă abateţi nejustificat de la traseul normal de deplasare; efectuaţi transportul în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în muncă şi cu respectarea reglementărilor de circulaţie în vigoare; respectaţi măsurile de prevenire şi protecţie, în special a celor igienico-sanitare, precum şi instrucţiunile primite pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus; utilizaţi corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, înapoiaţi-l sau puneţi-l la locul destinat pentru păstrare, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie al echipamentului individual de protecţie, înlocuiţi-l cu unul nou; respectaţi măsurile luate pentru limitarea contactului dintre persoane, păstraţi distanţa de siguranţă, evitaţi pe cât posibil activitățile colective (evitați expunerea la contact direct sau interacțiune cu un număr mare de persoane, evitaţi zonele aglomerate etc.); utilizaţi corect echipamentele de transport, maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase şi alte mijloace de producţie; comunicați imediat angajatorului/lucrătorilor desemnați orice deficiență a sistemelor de protecţie. Utilizaţi corect dispozitivele de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor; cooperaţi cu angajatorul/lucrătorii desemnaţi, pentru a le permite acestora să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate; anunţaţi conducătorul locului de muncă sau angajatorul cu privire la accidentele suferite de propria persoană”, informează reprezentanții ITM Sălaj.

 Deplasarea  cu autovehiculul

La deplasarea cu autovehiculul pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pentru prevenirea infecției cu noul virus se recomandă: utilizarea echipamente de protecţie, mască și mănuşi, în cazul în care persoana călătorește singură; respectare igienei respiratorii; respectarea regulilor de igienă personală (nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate); utilizarea materialelor materialele igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator;  aerisirea cât mai des a autovehiculul, în special atunci când călătoria se realizează şi cu alte persoane; verificarea igienizării periodice a instalaţiei de aer condiţionat auto; dezinfecția frecventă, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafeţele cu care intrați în contact (volan, mânere, butoane etc.); îndepărtarea obiectelor care nu sunt necesare în interiorul autovehiculului, ale căror suprafețe se pot contamina cu noul coronavirus; respectarea programul de lucru şi modul de realizare a deplasării stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă și evitarea contactuli fizic constând în special în strângeri de mână cu persoanele cu care călătoriţi. Regulile precizate se recomandă și în cazul deplasării cu mijloace de transport în comun. ’’Comunicaţi imediat angajatorului/ lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care aveţi motive întemeiate să o consideraţi un pericol pentru securitatea şi sănătatea dumneavoastră’’, atrag atenția reprezentanții ITM Sălaj.

Alte articole

One Thought to “Atenție, lucrători! Preveniți infecția cu noul coronavirus”

  1. Anonim

    bai inspectorii lui peste, angajatillor de la gp sofa le-ati dat flit, acuma dati chef de recomandari?

Leave a Comment