Atenţie, fermieri! În zilele călduroase de vară crește riscul producerii incendiilor

În perioada campaniei agricole de vară, în special în perioada de recoltare a cerealelor păioase, creşte mult riscul de incendiu atât la lanuri, cât şi depozitele de cereale şi furaje, evenimente ce pot avea consecinţe dezastruoase asupra mediului înconjurător, vieţii şi bunurilor. Pe această  cale reprezenanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) “Porolissum” Sălaj aduc la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, dar şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate pe timpul desfăşurării campaniei de recoltare şi depozitare a cerealelor. Astfel, lanurile de cereale, odată cu începerea coacerii, trebuie supravegheate pentru a se înlătura toate cauzele de incendiu; în lanuri şi în apropierea apropierea lor fumatul este interzis, iar lucrările de recoltare vor începe prin protejarea lanurilor faţă de drumuri, păduri şi căile ferate care le mărginesc. Protejarea se face prin realizarea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâşii. Se recomandă ca aceste fâşii să aibă o lăţime de 20 m faţă de drumuri sau păduri şi 50 m faţă de calea ferată. Conform reprezentanților ISU Sălaj, la locul de recoltare se vor asigura tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, precum şi platforme mobile dotate cu furci, cazmale, coase, găleţi, stingătoare sau butoaie cu apă; maşinile, tractoarele, combinele de recoltat şi celelalte maşini agricole, precum şi autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi verificate din punct de vedere tehnic de către persoane autorizate, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea cauza incendii; repararea combinelor şi efectuarea reviziilor tehnice care presupun folosirea focului trebuie executate în afara lanului, pe un teren curăţit de iarbă, la o distanţă de cel puțin 30 m de culturile cerealiere; alimentarea cu carburanţi se va face în punctele de alimentare special amenajate, fiind interzise transportul şi transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise sau confecţionate din material plastic şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 100 m faţă de acestea, a autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole; depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, de fâneţe, de depozite de furaje, de păduri şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţie şi clădire sau calea ferată; alimentarea rezervoarelor în cursul nopţii nu este admisă; în cazuri excepționale, acest lucru se poate face numai la lumina farurilor sau a sistemelor de iluminat electric corespunzătoare; locurile pentru fumat se vor amenaja la o distanţă de peste 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării şi faţă de locurile de depozitare a paielor, iar faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil, la o distanţă de peste 40 m; în aceste locuri se vor instala tăbliţe cu inscripţia „loc pentru fumat”. De asemenea, se va asigura instruirea întregului personal care participă la campania agricolă pe linia cunoaşterii şi respectării normelor şi regulilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

Leave a Comment