Armata recrutează rezerviști voluntari

Cei interesați să devină rezerviști voluntari pot primi, de la centrul militar judeţean informații legate de serviciul militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, de unitatea sanitară militară unde urmează să fie examinați medical sau de unitatea militară ori centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială.

De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele/serviciile și specialitățile militare.

Pentru a se înscrie, candidații trebuie să prezinte următoarele documente:
– actul de identitate (original şi copie);
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum şase luni înainte de data depunerii;
– acte de studii şi/ sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
– permisul de conducere valabil, eliberat de autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
– livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.
Potrivit Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, cei ce vor să devină rezerviști trebuie să fie cetățeni români și:
– să îndeplinească criteriile generale și specifice de recrutare și selecție a rezerviștilor voluntari, potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte;
– să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau amnistiați;
– să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;
– să nu aparțină unor culte, asociații religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfășurarea profesiei militare;
– să cunoască limba română, scris și vorbit;
– să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, pentru cei care optează pentru cadre militare rezerviști voluntari, respectiv între 18 și 50 de ani, pentru cei care optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari.
În ultimii ani au fost stabilite mai multe beneficii pentru rezerviștii voluntari, scopul lor fiind creșterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar:
– creșterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;
– creșterea cuantumului indemnizației de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie a gradațiilor și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;
– eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării/ nefinalizării contractului;
– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;
– crearea posibilității repartizării în funcții, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/ gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.

M. S.

2 Thoughts to “Armata recrutează rezerviști voluntari”

  1. […] Cei interesați să devină rezerviști voluntari pot primi, de la centrul militar judeţean informații legate de serviciul militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, de unitatea sanitară militară unde urmează să fie examinați medical sau de unitatea militară ori centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială. De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcțiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor… Citeste mai mult […]

    1. Vasile

      Meargă Ciucă, dancu, bode, Cioloș, Orbán, Câțu et compania!

Leave a Comment