Armata caută voluntari rezerviști

Centrul Militar Județean Sălaj a anunțat că până vineri, 30 iulie (incusiv), Ministerul Apărării Naționale organizează o nouă campanie de recrutare pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar, în Armata României, pentru cele 775 de locuri disponibile de maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați. La prezentarea la Centrul Militar Judeţean Sălaj, cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente: cartea de identitate și certificatul de naștere în original şi copie; certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult şase luni înainte de data depunerii; acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi copie; permisul de conducere valabil eliberat de autoritățile române în original şi copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; livretul militar, în original şi copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist. Detalii pot fi obținute de la sediul Centrului Militar Județean Sălaj, strada lt.col. Pretorian nr. 30, Zalău sau la telefon 0745.511.616.

Foto © Magazin Sălăjean

Leave a Comment