Anul trecut, în Sălaj, au venit pe lume 2.634 de copii

Numărul născuților vii înregistrați în judeţul Sălaj, în luna decembrie 2015, a fost de 241, mai mare cu 18,1 la sută față de luna noiembrie 2015 şi cu 21,1 la sută față de luna decembrie 2014. În anul 2015 s-au născut 2.634 copii, în creştere cu 125 față de anul precedent. Rata natalității, în luna decembrie 2015, a fost de 11,7 născuți vii la 1.000 locuitori (9,9 la mie în luna noiembrie 2015 şi 9,6 la mie în luna decembrie 2014), iar în anul 2015 a fost de 10,6 la mie față de 10,1 la mie înregistratăîn anul precedent. Numărul decedaților înregistrați, în luna decembrie 2015, a fost de 262 persoane, în creştere cu 3,1la mie față de luna noiembrie 2015 şi în scădere cu 4 la sută față de luna decembrie 2014. În anul 2015 s-au înregistrat 3.103 decese, cu 139 mai multe față de anul precedent. Rata mortalității generale, în luna decembrie 2015, a fost de 12,7 decedați la 1.000 locuitori (12,3 la sută în luna noiembrie 2015 şi 13,2 la sută în luna decembrie 2014), iar în anul 2015 a fost de 12,5 la mie față de 11,9 la mie înregistrată în anul precedent. Sporul natural înregistrat, în luna decembrie 2015, indică un deficit al născuților vii față de cel al decedaților de 21 persoane (-50 persoane în luna noiembrie 2015 şi -74 persoane în luna decembrie 2014). În anul 2015 sporul natural a fost de -469 persoane (-455 persoane în anul precedent). În luna decembrie 2015 a fost înregistrat un caz de deces în primul an de viață, mai puțin cu un caz față de luna noiembrie 2015. În luna decembrie 2014 nu a fost înregistrat nici un caz de deces în primul an de viață. În anul 2015 s-au înregistrat 21 cazuri de deces sub un an, în scădere cu 5 cazuri față de anul precedent. Rata mortalității infantile, în luna decembrie 2015, a fost de 4,1 decedați sub un an la 1000 născuți vii (9,8 la mie în luna noiembrie 2015), iar în anul 2015 a fost de 8,0 la sută față de 10,4 la mie înregistrată în anul precedent. În luna decembrie 2015 s-au înregistrat 22 căsătorii, în scădere cu 56 la sută față de luna noiembrie 2015 şi cu 12 la sută față de luna decembrie 2014. În anul 2015 s-au înregistrat 1.332 căsătorii, în creştere cu 5,6 la sută față de anul precedent. Rata nupțialității, în luna decembrie 2015, a fost de 1,1 căsătorii la 1.000 locuitori (2,4 la mie în luna noiembrie 2015 şi 1,2 la mie în luna decembrie 2014) iar în anul 2015 a fost de 5,4 la mie față de 5,1la mie înregistrată în anul precedent. Divorțurile înregistrate, în luna decembrie 2015, au fost în număr de 30, la nivelul lunii noiembrie 2015 şi în creştere cu 87,5 la sută față de luna decembrie 2014. În anul 2015 s-au înregistrat 352 divorțuri, cu 28,5 la sută mai multe față de anul precedent. Rata divorțialității, în luna decembrie 2015, a fost de 1,45 divorțuri la 1.000 locuitori (1,45 la mie în luna noiembrie 2015 şi 0,77 la mie în luna decembrie 2014) iar în anul 2015 a fost de 1,42 la mie față de 1,10 la mie înregistrată în anul precedent.

Leave a Comment