Angajatorii sălăjeni au obligația de a comunica la AJOFM locurile de muncă vacante

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj reaminteşte angajatorilor, persoane fizice sau juridice care angajează personal, că în conformitate cu prevederile art.10 alin(1) şi (3) din Legea nr.76/2002 actualizată, au obligaţia să comunice la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi au sediul /domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora, precum şi ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora.

Pentru încadrarea în muncă a șomerilor indemnizați și neindemnizați înregistrați în baza de date a AJOFM Salaj, aceștia trebuie să se prezinte, cu cel puțin o zi  anterior datei angajării, cu Situația locurilor de muncă vacante și Înștiințarea privind încadrarea în muncă,  documente emise de angajator. În baza acestor comunicări, se va emite dispoziția de repatizare care stă la baza încheierii contractului de muncă.

Necomunicarea în termen a datelor privind angajarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă atrage imposibilitatea acordării primelor și stimulentelor prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum şi a ocupării acestora  se va face pe suport de hârtie, pe formulare tip, care pot fi obţinute de  la sediul AJOFM Sălaj sau de la agenţiile locale/punctele de lucru din judeţ ori descărcate de pe site-ul agenţiei: www.salaj.anofm.ro,; transmiterea se poate face şi prin  e-mail la adresa: ajofm@sj.anofm.ro, sau prin fax: 0372871075.

 

 

 

Leave a Comment