Angajatori, atenție! Lipsa examenului medical la angajare anulează contractul de muncă încheiat

Asigurarea examenului medical la angajare este una dintre obligațiile pe care orice angajator trebuie să o respecte atunci când încadrează în muncă o persoană. Obligația este valabilă pentru angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public cât și din sectorul privat. După cum au explicat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, asigurarea examenului medical este un control medical efectuat de către medicul specialist de medicina muncii înainte de angajarea  în orice loc de muncă pentru: lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi și lucrătorii care îşi schimbă meseria sau profesia. Scopul acestei evaluări a sănătății este de a determina dacă o persoană este aptă din punct de vedere fizic și psihologic pentru a efectua munca pentru care se angajează la locul de muncă unde își va desfășura activitatea. „Orice salariat nou trebuie să fie supus unui control medical obligatoriu. Astfel, o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Contractul individual de muncă încheiat în lipsa unui certificat medical avizat de medicul de medicina muncii atrage după sine nulitatea contractului de muncă”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj. Potrivit acestora examenul medical este obligatoriu și în următoarele situații: la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de șase luni, pentru locurile de muncă cu expunere la factori nocivi profesionali, și de un an, în celelalte situații; în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă; la începerea misiunii, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporară și în cazul ucenicilor, practicanților, elevilor și studenților, în situația în care urmează să fie instruiți pe meserii și profesii, precum și în situația schimbării meseriei pe parcursul instruirii.

Leave a Comment