Angajatori, atenție! Concedierea angajaților este interzisă în anumite situații

Angajatorii care vor să recurgă la concedieri în rândul angajaților trebuie să știe că există situații în care „datul afară” este interzis. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj reamintesc angajatorilor  situațiile în care concedierea angajaților este interzisă. Aceasta reprezintă încetarea contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului și, potrivit articolului 58 din Codul muncii, poate fi dispusă pentru motive care ţin sau nu de persoana salariatului.

Codul Muncii precizează că este interzisă  concedierea salariatului pe baza unor criterii discriminatorii, precum sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, rasă, culoare, precum și pentru exercitarea dreptului la grevă sau a drepturilor sindicale. Însă, pe parcursul derulării contractului individual de muncă pot interveni și alte situații în care angajatorul nu poate dispune concedierea salariatului, mai exact în cazul incapacității temporare de muncă. Astfel, salariatul aflat în concediu medical, dovedit cu un certificat, conform legii, nu poate fi concediat. De asemenea, concedierea nu poate fi realizată în cazul suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei. În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, salariatul are dreptul la concediu pentru carantină, perioadă în care angajatorul nu poate dispune concedierea.

Concedierea – interzisă în rândul angajaților aflați în concediu de odihnă

Salariatul care se află în concediu de odihnă nu poate fi concediat, iar dacă în perioada efectuării concediului de odihnă intervine o cauză de concediere, cum ar fi constatatrea unei abateri disciplinare săvârșită anterior intrării în concediu, salariatul va efectua concediul de odihnă programat. După revenirea acestuia la locul de muncă angajatorul poate demara procedura cercetării disciplinare prealabile. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, în perioada în care femeia salariată este gravidă, a născut recent sau alăptează nu poate fi dispusă concedierea. Tot în cazul femeilor care se află în concediu de risc maternal, în concediu de maternitate, în concediu pentru îngrijirea copilului sau în perioada acordării stimulentului de inserție, concedierea este interzisă. Regula se aplică și în cazul bărbaților aflați în concediu paternal, în concediu pentru îngrijirea copilului sau în perioada acordării stimulentului de inserție.

Concedierea interzisă în perioada concediului de acomodare

O altă situație în care salariații nu pot fi concediați este aceea în care aceștia se află în concediu de acomodare. Reprezenatnții ITM Sălaj precizează că acest tip de concediu este prevăzut de Legea privind procedura adopției. Acesta concediu se acordă la cererea persoanelor care adoptă un copil, are o durată de cel mult un an și include și perioada încredințării copilului în vederea adopției. În perioada concediului de acomodare  angajatorul nu poate dispune concedierea.

Leave a Comment