ANAF, ITM, ISU și Protecția Consumatorului nu mai pot da amenzi la prima abatere

Firmele care se află la prima abatere nu vor mai primi, începând din 17 ianuarie, amenzi de la inspectorii Fiscului, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Inspactoratului pentru Situații de Urgență sau Protecţia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția să remedieze problema constatată în maximum 90 de zile calendaristice.

Legea prevenirii a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare începând din data de 17 ianuarie 2018.  În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile care vor fi stabilite prin Hotărâre de Guvern, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi și nu se aplică sancţiuni contravenţionale complementare. Termenul maxim în care contravenientul are posiblitatea să remedieze neregulile constatate este de 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituţia publică cu atribuţii de control are obligaţia săreia controlul.

Dacă se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenționale. În cazul în care, în termen de trei ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Lista contravențiilor se va stabili prin Hotărâre de Guvern, termenul-limită pentru adoptarea actului fiind 15 ianuarie 2018.

Leave a Comment