Amenzi usturătoare pentru angajatorii care nu respectă prevederile din contractul de part-time

Ești angajat part-time? Ești chemat de către angajator la lucru într-un alt interval orar decât cel stabilit la semnarea contractului de muncă? Află că în contract este reglementată durata muncii, repartizarea programului, condițiile de modificare a orarului de muncă și interdicții legate de orele suplimentare.

Odată cu apropierea vacanței de vară, elevii și studenții se vor orienta în găsirea unui job pentru un venit în plus. Cele mai vizate joburi sunt cele part-time, joburi preferate de către elevi și studenți pentru durata redusă de lucru, dar de cele mai multe ori ele ajung să fie folosite de către angajatori ca și acoperire pentru munca nedeclarată și fraudă fiscală.

Nu de puține ori angajatorii, sub presiunea concedierii angajatorii, forțează tinerii să lucreze în cadrul unui program part-time ore suplimentare și de cele mai multe ori neplatite.

Potrivit art. 105 din Codul Muncii, contractul individual de muncă cu timp parțial (part-time) trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, în afara elementelor standard, şi următoarele: durata muncii și repartizarea programului de lucru; condițiile în care se poate modifica programul de lucru; interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente  destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora. ( norma nu poate fi calificată drept forță majoră pentru a fi ore suplimentare în realizarea ei).

În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele prevăzute mai sus, contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă iar din necunoștință de cauză angajatul poate fi plătit pentru un program part-time.

Recent au fost introduse în Codul muncii reglementări clare privind munca nedeclarată, în aceasta intrând şi primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Această faptă constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată ca lucrând în afara programului de lucru, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

Leave a Comment