Amenzi uriașe pentru proprietarii de apartamente care refuză accesul în locuință în situații de urgență

Proprietarii de apartamente care nu permit accesul în locuinţă în vederea efectuării de reparaţii sau lucrări necesare în situaţii de urgenţă, după ce au primit preaviz motivat, în scris, de la asociaţia de proprietari, se pot alege cu o amendă cuprinsă între 500 și 3.000 de lei. Noua lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, care se află în curs de promulgare, urmând să se aplice după publicarea în Monitorul Oficial, reglementează o situaţie cu care s-au confruntat mulți sălăjeni care locuiesc la bloc și care au avut de suferit de pe urma comportamentului unor vecini mai dificili, care au refuzat ca în apartamentul lor să se intervină prin lucrări sau reparații la instalația de pe coloanele de apă ori cele necesare în urma infiltrațiilor cauzate de degradarea acoperișului.

Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari poate emite un preaviz în scris, cu cinci zile înainte de ziua în care se dorește a fi efectuată intervenția, iar proprietarul este obligat prin lege să permită accesul preşedintelui de bloc sau unui membru al comitetului executiv, administratorului, precum şi unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcţii sau reparaţii, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepţie cazurile de urgenţă, când termenul pentru preaviz este de 24 de ore”, prevede noua formă a legii, care va înlocui total Legea nr. 230/2007 prin care este reglementată în prezent activitatea asociaţiilor de proprietari.

În cazurile în care se refuză accesul în apartament, într-una din situațiile expuse mai sus, va putea fi solicitată prezența Poliţiei Locale, autoritatea în măsură să aplice amenda. Mai sunt abilitați să intervină și primarii sau împuterniciţii acestora. Noua lege nu prevede niciun avertisment, ca primă formă de sancțiune, la o primă abatere, prin urmare, prima sancțiune aplicată este amenda.

Obligaţia proprietarului de a permite accesul în apartamentul său în caz de reparaţii/lucrări sau în cazurile de urgenţă, exista şi până acum, dar fără nici o sancţiune prevăzută în cazul în care acesta nu se conforma solicitării de intervenție.

Totodată, în cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa în aceste situații ce pot aduce pagube însemnate altor locatari sau asociației, acesta răspunde civil şi penal în instanță, pentru toate prejudiciile cauzate proprietarilor afectaţi, în condiţiile legii. Legislaţia mai prevede şi compensaţii ce pot fi acordate de către asociaţie, din fondul de reparaţii, pentru prejudiciile cauzate în apartamentele unde se efectuează lucrări după ce accesul a fost permis de către locatarul în cauză. În cazul în care prejudiciul e cauzat de executantul lucrărilor de intervenţie, atunci acesta va fi cel care va despăgubi cu întreaga sumă, proprietarul prejudiciat. Lucrările de intervenţie la elementele componente ale proprietăţii comune se vor executa în condiţiile stabilite de comun acord şi consemnate printr-un acord scris, semnat de către asociaţia de proprietari proprietarul apartamentului.

 

 

Leave a Comment