Amenzi de peste 1 milion de lei aplicate de ISU în urma controalelor din județ

Activitatea de prevenire desfășurată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj a fost prezentată miercuri, în cadrul ședinței de Colegiu Prefectural, de către Adrian Dobocan, prin adjunct al inspectorului șef al ISU Sălaj. Activităţile preventive planificate şi executate au urmărit preîntâmpinarea, reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, în scopul protejării populaţiei, a mediului, a bunurilor materiale şi  valorilor de patrimoniu din zona de competenţă. Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale din domeniul de responsabilitate, Inspecţia de Prevenire a desfăşurat activităţi preventive specifice riscurilor identificate, prin executarea principalelor forme de activitate, conform atribuţiilor legale, astfel: activităţi pe linia avizării-autorizării – 84, solicitări de emitere avize de securitate la incendiu, dintre care 59 avize emise, 25 respinse; 56 solicitări de emitere autorizaţii de securitate la incendiu, dintre care 39 autorizații emise, iar 17 respinse. Au fost emise 59 avize pentru transporturi deşeuri periculoase;184 puncte de vedere privind securitatea la incendiu și protecția civilă; patru avize emise pentru amplasare construcţii în interiorul parcelelor; șapte acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice emise. Au fost organizate 83 de întruniri ale comisiilor de analiză tehnică, comisii tehnice de urbanism, comisii de amenajare teritorială și comisii de recepție la terminarea lucrărilor. Potrivit raportului prezentat, în anul 2019 nu s-au emis avize/autorizaţii de protecţie civilă.

Au fost efectuate 997 controale de prevenire la unităţi administrativ teritoriale, astfel: 39 ( municipiu, două oraşe, 36 comune), 103 obiective de investiţii; 356 instituţii, 497 operatori economici și doi operatori SEVESO. Pe timpul controalelor de prevenire executate au fost constatate 5.580 situa’ii ce contravin legii sau nu se încadrează în normele legale, dintre care 1.126 au fost soluţionate operativ (pe timpul controalelor). Pentru neregulile constatate şi care nu au putut fi soluţionate pe timpul controalelor preventive au fost aplicate 4.362 sancţiuni contravenţionale din care 3.927 avertismente şi 435 amenzi în cuantum de 1.070.100 lei. În acest an nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale complementare (oprirea funcționării sau utilizării construcțiilor sau spațiilor amenajate în construcții). Au fost efectuate 20 de audituri de specialitate și s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 916 situații pe segmentele de avizări-autorizări – un număr de 141; prevenire incendii un număr de 759; prevenire dezastre – 10 și șase în alte situații. Instituția a desfășurat  un număr de 1.191 activități de instruiri în diferite localităţi, instituţii şi operatori economici, la care au participat un număr total de 13. 666 persoane. S-au desfășurat 315 exerciţii la care au participat un număr total de 14.787 persoane; 25 alte activităţi de informare preventivă (Ziua porților deschise, puncte de informare preventivă, lecții deschise, etc) la care au participat un număr de 2.281 persoane. În raport se mai arată faptul că instituția a avut numeroase apariții în mass-media, fiind publicate 1.189 articole în presa scrisă şi on-line, au fost realizate 83 emisiuni radio şi 43 emisiuni TV, instruiri de specialitate pe linia avizării-autorizării cu proiectanţii, arhitecţii, reprezentanţii administraţiei publice locale şi beneficiarii ai investiţiilor, în special cele fără autorizaţie de securitate la incendiu și activităţi de verificare a sistemelor publice de alarmare a populaţiei şi instruirea deţinătorilor privind modul de utilizare a acestora.

Alte articole

One Thought to “Amenzi de peste 1 milion de lei aplicate de ISU în urma controalelor din județ”

  1. Anonim

    au fost si la noi la institutie, I-am vazut intrand orin biroueri insotiti de director si de unul de la administrative
    si? au plecat cum au venit !
    institutia nu are bani de de asemenea prosti ! vorba directorului 🙂

Leave a Comment